SK PUPPY CHAMPION ❖ SK JUNIOR CHAMPION ❖ SK GRAND CHAMPION ❖ SK VETERAN CHAMPION

v  j e d n o m   v í k e n d e

08.07.2021 + 09.07.2021 + 10.07.2021 + 11.07.2021

16.06.2021
3. uzávierka: 22.06.2021 do 14:00 hod.
 

24.05.2021

– zverejnený ZOZNAM ROZHODCOV
PRIHLASOVANIE (na všetky 4 dni) spustené na www.onlinedogshows.sk

12.05.2021
Vážení  vystavovatelia,
Výstavy DOG EXPO NITRA sa uskutočnia v termíne 8.-11.07.2021 na výstavisku AGROKOMPLEX. Všetky informácie o výstavách nájdete na tejto stránke.

 • Vaše prihlášky z predchádzajúcich termínov a uhradené výstavne poplatky zostávajú v platnosti pre nový júlový termín,
 • prihlášky sú platné pre konkrétny deň prihlásenia (napr. pes prihlásený na piatok v pôvodnom termíne sa automaticky presúva na piatok v novom júlovom termíne),
 • trieda, v prípade, že jedinec v novom termíne nespĺňa vek pre danú triedu, bude upravená automaticky,
 • jedince vo veku nad 9 mesiacov budú automaticky zaradené do triedy mladých, jedince vo veku nad 18 mesiacov búdu zaradené do triedy strednej, jedince vo veku nad 24 mesiacov budú zaradené do triedy otvorenej,
 • v prípade zmeny triedy Vám bude zaslaný informačný e-mail, rovnako v prípade nedoplatku, kt. vznikne preradením z triedy mladšieho dorastu a dorastu, 
 • na výstavy v júlovom termíne bude možné dohlásenie od posledného májového týždňa,
 • rovnako bude umožnené prihlasovanie na štvrtkovú medzinárodnú výstavu Crystal Trophy 2021, 
 • zoznam rozhodcov zverejníme najneskôr v poslednom májovom týždni,
 • počet psov a vystavovateľov nebude limitovaný, 
 • v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu programu a záverečných súťaží,
 • pre ďalšie informácie sledujte stránku www.nitracacib.sk alebo náš facebook DOG EXPO NITRA 2021.

Ďakujeme za pochopenie a dôveru a tešíme sa na stretnutie v Nitre.

DOG EXPO NITRA 2021 team

 

SK PUPPY CHAMPION ❖ SK JUNIOR CHAMPION ❖ SK GRAND CHAMPION ❖ SK VETERAN CHAMPION

v  j e d n o m   v í k e n d e

08.07.2021 + 09.07.2021 + 10.07.2021 + 11.07.2021

16.06.2021
3. uzávierka: 22.06.2021 do 14:00 hod.
 

24.05.2021

– zverejnený ZOZNAM ROZHODCOV 
PRIHLASOVANIE (na všetky 4 dni) spustené na www.onlinedogshows.sk
JUNIOR HANDLING prihlasovanie na www.juniorhandling.sk/nitracacib

 

12.05.2021
Vážení  vystavovatelia,
Výstavy DOG EXPO NITRA sa uskutočnia v termíne 8.-11.07.2021 na výstavisku AGROKOMPLEX. Všetky informácie o výstavách nájdete na tejto stránke.

 • Vaše prihlášky z predchádzajúcich termínov a uhradené výstavne poplatky zostávajú v platnosti pre nový júlový termín,
 • prihlášky sú platné pre konkrétny deň prihlásenia (napr. pes prihlásený na piatok v pôvodnom termíne sa automaticky presúva na piatok v novom júlovom termíne),
 • trieda, v prípade, že jedinec v novom termíne nespĺňa vek pre danú triedu, bude upravená automaticky,
 • jedince vo veku nad 9 mesiacov budú automaticky zaradené do triedy mladých, jedince vo veku nad 18 mesiacov búdu zaradené do triedy strednej, jedince vo veku nad 24 mesiacov budú zaradené do triedy otvorenej,
 • v prípade zmeny triedy Vám bude zaslaný informačný e-mail, rovnako v prípade nedoplatku, kt. vznikne preradením z triedy mladšieho dorastu a dorastu, 
 • na výstavy v júlovom termíne bude možné dohlásenie od posledného májového týždňa,
 • rovnako bude umožnené prihlasovanie na štvrtkovú medzinárodnú výstavu Crystal Trophy 2021, 
 • zoznam rozhodcov zverejníme najneskôr v poslednom májovom týždni,
 • počet psov a vystavovateľov nebude limitovaný, 
 • v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu programu a záverečných súťaží,
 • pre ďalšie informácie sledujte stránku www.nitracacib.sk alebo náš facebook DOG EXPO NITRA 2021.

Ďakujeme za pochopenie a dôveru a tešíme sa na stretnutie v Nitre.

DOG EXPO NITRA 2021 team

 

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI