SK PUPPY CHAMPION ❖ SK JUNIOR CHAMPION ❖ SK GRAND CHAMPION ❖ SK VETERAN CHAMPION

v  j e d n o m   v í k e n d e

21.01.2021 + 22.01.2021 + 23.01.2021 + 24.01.2021

4.1.2021
Výstavy sú zrušené z dôvodu aktuálnej covid situácie. Info ohľadne prihlášok bude zaslené e-mailom do 15.1.2021.


02.12.2020

Milí vystavovatelia,
výstavy DOG EXPO NITRA v termíne 21. – 24. 01. 2021 pre Vás naďalej pripravujeme. Nakoľko v tejto chvíli z dôvodu aktuálnych protiepidemických opatrení nie je možné s určitosťou potvrdiť, že výstavy bude možné uskutočniť, venujte prosím pozornosť týmto informáciám:
📌 prihlasovanie bude opätovne spustené okamžite ako bude pravdepodobné, že výstavy je možné usporiadať (najneskôr v prvý januárový týždeň 2021),
📌 aktualizovaný zoznam rozhodcov bude zverejnený okamžite ako bude pravdepodobné, že výstavy je možné usporiadať (najneskôr v prvý januárový týždeň 2021),
📌 pokiaľ nemáte záujem o účasť v novom termíne, možnosť storna prihlášok posúvame do 28.12.2020,
📌 pre zmeny tried už prihlásených jedincov nás prosím kontaktujte až po 1.1.2021,
📌 v prípade, že by sa výstavy nemohli uskutočniť v januári, uskutočnia sa v tradičnom júnovom termíne 11.-13. 6. 2021 (pre tých, ktorým termín výstavy nebude vyhovovať bude umožnené storno prihlášky).
 
Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa vidíme v januári!
 
Výstavný výbor DOG EXPO NITRA 2020

 
📌 Výstavy DOG EXPO NITRA 2020 sa presúvajú z 23.-25.10.2020 na nový termín 21.-24.1.2021 (4x CACIB).
📌 Venujte prosím pozornosť nasledovným informáciám:
👉 Vaše prihlášky a uhradené výstavne poplatky zostávajú v platnosti pre nový termín,
👉 prihlášky sú platné pre konkrétny deň prihlasenia (napr. pes prihlásený na piatok v októbrovom termíne sa automaticky presúva na piatok v novom januárovom termíne),
👉 trieda – v prípade, ak jedinec v novom termíne nebude spĺňať vek pre zvolenú triedu – bude automaticky upravená,
👉 jedince vo veku nad 9 mesiacov budú automaticky zaradené do triedy mladých, jedince vo veku nad 18 mesiacov budú zaradené do triedy strednej, jedince vo veku nad 24 mesiacov budú zaradené do triedy otvorenej,
👉 v prípade zmeny triedy Vám bude zaslaný informačný e-mail, rovnako v prípade nedoplatku, ktorý vznikne preradením z triedy mladšieho dorastu a dorastu, 
👉 na výstavy v novom termíne bude možne dohlásenie po 1.12.2020, poplatky a termíny uzávierok budú zverejnené na stránke www.nitracacib.sk,
👉 rovnako od 1.12.2020 bude spustené prihlasovanie na štvrtkovú medzinárodnú výstavu, ktorú sme aktuálne pridali k pôvodným trom výstavám,
👉 aktualizovaný zoznam rozhodcov zverejníme na www.nitracacib.sk od 1.12.2020,
👉 v prípade, že Vám januarový termín nevyhovuje, môžete do 10.12.2020 požiadať o stornovanie prihlášky, storno poplatok je 10 Eur/prihláška a výstava, k žiadosti je nutné priložiť kópiu PP,
👉 pre ďalšie informácie sledujte stránku www.nitracacib.sk alebo náš FB.
 
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie v januári.
 
DOG EXPO NITRA 2020 team  
 
V prípade potreby kontaktujte výstavnú kanceláriu na e-mail: [email protected]

SK PUPPY CHAMPION ❖ SK JUNIOR CHAMPION ❖ SK GRAND CHAMPION ❖ SK VETERAN CHAMPION

v  j e d n o m   v í k e n d e

21.01.2021 + 22.01.2021 + 23.01.2021 + 24.01.2021

4.1.2021
Výstavy sú zrušené z dôvodu aktuálnej covid situácie. Info ohľadne prihlášok bude zaslené e-mailom do 15.1.2021.

 

02.12.2020
Milí vystavovatelia,
výstavy DOG EXPO NITRA v termíne 21. – 24. 01. 2021 pre Vás naďalej pripravujeme. Nakoľko v tejto chvíli z dôvodu aktuálnych protiepidemických opatrení nie je možné s určitosťou potvrdiť, že výstavy bude možné uskutočniť, venujte prosím pozornosť týmto informáciám:

📌 prihlasovanie bude opätovne spustené okamžite ako bude pravdepodobné, že výstavy je možné usporiadať (najneskôr v prvý januárový týždeň 2021),
📌 aktualizovaný zoznam rozhodcov bude zverejnený okamžite ako bude pravdepodobné, že výstavy je možné usporiadať (najneskôr v prvý januárový týždeň 2021),
📌 pokiaľ nemáte záujem o účasť v novom termíne, možnosť storna prihlášok posúvame do 28.12.2020,
📌 pre zmeny tried už prihlásených jedincov nás prosím kontaktujte až po 1.1.2021,
📌 v prípade, že by sa výstavy nemohli uskutočniť v januári, uskutočnia sa v tradičnom júnovom termíne 11.-13. 6. 2021 (pre tých, ktorým termín výstavy nebude vyhovovať bude umožnené storno prihlášky).
 
Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa vidíme v januári!
 
Výstavný výbor DOG EXPO NITRA 2020

 
📌 Výstavy DOG EXPO NITRA 2020 sa presúvajú z 23.-25.10.2020 na nový termín 21.-24.1.2021 (4x CACIB).
📌 Venujte prosím pozornosť nasledovným informáciám:
👉 Vaše prihlášky a uhradené výstavne poplatky zostávajú v platnosti pre nový termín,
👉 prihlášky sú platné pre konkrétny deň prihlasenia (napr. pes prihlásený na piatok v októbrovom termíne sa automaticky presúva na piatok v novom januárovom termíne),
👉 trieda – v prípade, ak jedinec v novom termíne nebude spĺňať vek pre zvolenú triedu – bude automaticky upravená,
👉 jedince vo veku nad 9 mesiacov budú automaticky zaradené do triedy mladých, jedince vo veku nad 18 mesiacov budú zaradené do triedy strednej, jedince vo veku nad 24 mesiacov budú zaradené do triedy otvorenej,
👉 v prípade zmeny triedy Vám bude zaslaný informačný e-mail, rovnako v prípade nedoplatku, ktorý vznikne preradením z triedy mladšieho dorastu a dorastu, 
👉 na výstavy v novom termíne bude možne dohlásenie po 1.12.2020, poplatky a termíny uzávierok budú zverejnené na stránke www.nitracacib.sk,
👉 rovnako od 1.12.2020 bude spustené prihlasovanie na štvrtkovú medzinárodnú výstavu, ktorú sme aktuálne pridali k pôvodným trom výstavám,
👉 aktualizovaný zoznam rozhodcov zverejníme na www.nitracacib.sk od 1.12.2020,
👉 v prípade, že Vám januarový termín nevyhovuje, môžete do 10.12.2020 požiadať o stornovanie prihlášky, storno poplatok je 10 Eur/prihláška a výstava, k žiadosti je nutné priložiť kópiu PP,
👉 pre ďalšie informácie sledujte stránku www.nitracacib.sk alebo náš FB.
 
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie v januári.
 
DOG EXPO NITRA 2020 team  
 
V prípade potreby kontaktujte výstavnú kanceláriu na e-mail: [email protected]

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI